Rabu, 27 Ogos 2014 | |      Facebook |      Twitter |      YouTube
Laman Utama | Peta Laman | FAQ | Hubungi Kami |      Langgan RSS

E-mel Cetak PDF

LATAR BELAKANG PROJEK

Pembangunan TKPM di Johor bermula pada tahun 2000 yang bertujuan untuk mengekalkan kawasan bagi pengeluaran tanaman makanan di negeri ini. TKPM yang dibangunkan adalah kerjasama di antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang mana Kerajaan Negeri menyediakan (gazetkan) tanah dan Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan dan Jabatan Pertanian sebagai urusetia pembangunan TKPM.

Kawasan yang dibangunkan akan disewakan kepada usahawan atau syarikat yang berkelayakan. Semua infrastruktur akan disediakan meliputi pembersihan kawasan, penyediaan jalan lading, parit ladang, sistem pengairan, bekalan air bersih dan elektrik serta pusat pengumpulan hasil ladang.

Sehingga 2014, Jabatan Pertanian Negeri Johor telah membangunkan sebanyak 11 TKPM dengan jumlah keluasan keseluruhan sebanyak 1,337.70 hektar dengan melibatkan 207 usahawan/syarikat.

 

OBJEKTIF PROJEK

  • Mewujudkan ladang-ladang komersial yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pengeluaran dan pemasaran hasil pertanian dengan pembentukan rangkaian kerjasama yang berkesan (MoA Inc.)

  • Menjadi ladang contoh dalam pengurusan ladang komersial dan pengeluaran pertanian berteknologi tinggi dan menjana pembangunan pertanian secara keseluruhanya

  • Sebagai ladang contoh dalam pembekalan bahan makanan yang berterusan, berkuliti dan selamat dimakan

  • Mengwujudkan usahawan baru dan seterusnya mengwujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat

 

JUSTIFIKASI PROJEK

Melalui pembangunan TKPM  bukan sahaja pengeluaran bahan makanan dapat dipertingkatkan, ianya juga menggalakan usahawantani dan syarikat (seKtor swasta) terlibat dalam pengeluaran bahan makanan secara berterusan dan mencukupi untuk keperluan tempatan dan seterusnya dapat mengurangkan import bahan makanan dari luar Negara

 

KOMPONEN PROJEK

Aktiviti utaama yang dijalankan dalam TKPM ialah penyediaan infrastruktur dan kemudahan ladang di TKPM baru serta menyelenggara kemudahan infra yang ada di TKPM sediada

 

OUTPUT DAN FAEDAH DARIPADA PROJEK

Melalui projek ini, dapat memastikan pengeluaran bahan makanan (buah-buahan dan sayur-sayuran) dapat dipertingkatkan

Dapat member peluang kepada petani/usahawan mengembangkan projek mereka dan seterusnya meningkatkan pendapatan bersih petani/usahawan sekurang-kurangnya RM5,000.00 sebulan

Projek dan aktiviti-aktiviti  yang dilaksanakan akan menjadi contoh kepada petani-petani baru dalam membangunkan kawasan pertanian khususnya dalam amalan teknologi dan amalan pertanian yang baik (APB)

 

CARA-CARA PERMOHONAN

Permohonan boleh dengan menggunakan borang yang boleh didapati dari laman Sesawang jabatan Pertanian Negeri Johor atau di mana-mana pejabat pertanian daerah atau klik di sini.

Antara syarat-syarat kelayakan untuk memohon seperti berikut:

  • Warganegara Malaysia

  • Berpengalaman dalam bidang pertanian sekurang-kurangnya setahun

  • Mempunyai modal pusingan yang cukup

  • Bersedia untuk mematuhi syarat-syarat lain yang akan ditetapkan dalam perjanjian di antara pemohon/pengusaha dengan Kerajaan Negeri/Jabatan Pertanian

  • Bagi TKPM fertigasi keutamaan adalah kepada bekas peserta incubator yang telah berjaya menghadiri dan menamatkan kursus

Temuduga akan diadakan bagi memilih peserta yang benar-benar layak untuk menyertai projek ini.

Kali terakhir dikemaskini Isnin, 18 Ogos 2014 14:09